28 tháng 7, 2010

[Tut] Một vài thuộc tính cơ bản với liên kết trong bài viết

Trong soạn thảo bài đăng mới với Blogger bạn có thể dễ dàng chèn thêm các liên kết trong lựa chọn Viết, song bạn không thể đưa thêm các thuộc tính cho liên kết được. Để thực hiện yêu cầu chèn thêm thuộc tính cho link bạn cần sử dung soạn bài theo Chỉnh sửa HTML (Edit HTML).

Post_making-links_01

Link trong soạn thảo HTML có dạng:
Địa chỉ UrL">Text tiêu đề link
Các thuộc tính của link có thể chèn thêm:

1.Mở Link tại một cửa sổ mới:
- Nếu sử dụng link như trên thì khi click vào Text tiêu đề link thì cửa sổ mở link sẽ chèn lên link hiện thời, để link mở ra trên một cửa sổ mới không làm ảnh hưởng tới cửa sổ đọc bài hiện thời bạn thêm thuộc tính target="_blank" vào trong code link như sau:
2.Thuộc tính quan hệ - Relation attribute:
- Thuộc tính qua hệ để định nghĩa rõ mối quan hệ giữa đường link và bài viết.
- Với thuộc tính rel="relation" trong link như sau:
Được định nghĩa để cho thấy đường link là liên kết ngoài, không phải nội tuyến. Thực ra thuộc tính này không quan trọng, chỉ giới thiệu cho cá bạn tham khảo thêm.
- Với thuộc tính rel=”nofollow”:
Thuộc tính này được thêm vào để chỉ cho các máy tìm kiếm biết để không ghi nhận link này từ trang của chúng ta, điều này cực kỳ quan trọng bởi với một số máy tìm kiếm khuyến cáo không sử dụng link nào đó thì thuộc tính này là “thuốc trị liệu” cho chúng để ta không vi phạm các điều khoản về link đường dẫn không tốt cho máy tìm kiếm.
3.Thuộc tính tiêu đề - Title attribute:
- Với thuộc tính này khi bạn điền tiêu đề miêu tả cho link thì khi rê chuột lên đường link thì đoạn text title mà bạn gõ sẽ hiển thị:
Từ vnblognet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong các bạn để lại comment giao lưu cùng mình :d